Steigen Vekst AS
- Vi gir mennesker muligheter og skaper verdier i samfunnet.......

Steigen Vekst AS ble etablert i 1996 på Furulund og heleid av Steigen kommune. Steigen Vekst as er en bedrift som selger tjenester til Nav innenfor arbeidstrening og varige tilrettelagte arbeidsplasser. I tillegg til attføringstjenester, produserer vi- og selger tjenester i det ordinære markedet; drift av godkjent bilverksted, hjelpemiddelordning, vaktmesteroppdrag samt  skogsdrift og brenselproduksjon.

Nyheter

Søstre i vekst

Vår håndarbeidsavdeling Søstre i Vekst syr om og re- designer klær og duker etc.

Ny Forhandler

Steigen Vekst as har blitt forhandlere av Stiga agentur. Coop Steigen har sluttet som forhandlere og lagt ned sin avdeling her i Steigen. For nærmere informasjon - kontakt Arne Karlsen

Steigen Vekst søker etter Attføringskonsulent 50% - 1. årig vikariat.

Steigen Vekst as er en bedrift som selger tjenester til Nav innenfor arbeidstrening og varige tilrettelagte arbeidsplasser. I tillegg til attføringstjenester, produserer vi- og selger diverse tjenester i det ordinære markedet; drift av et godkjent bilverksted, hjelpemiddelordningen, vaktmesteroppdrag, skogsdrift og brenselproduksjon.

Vi er 24 ansatte, hvorav 12 varige tilrettelagte arbeidsplasser, 6 arbeidspraksisplasser og vi satser nå også på lærekandidater. Steigen er en kystkommune i Nordland med ca 2500 innbyggere. Landbruk, havbruk og fiske er ryggraden i næringslivet. Her er store friluftsmuligheter til lands og til vanns, og kulturlivet er rikt og variert.

Attføringskonsulent – vikariat 50% stilling Vikariatets varighet fra 01.09.2016 – 31.08.2017 Hovedarbeidsområde vil være attføring, og i tillegg bidra innenfor miljøarbeid. Vi tilbyr en spennende stilling i en spesiell bedrift i utvikling. Du vil møte ulike og komplekse utfordringer hele tiden.

Lønn etter avtale,- vi kan tilby en god pensjons- og forsikringsordning. Våre krav: Utdannelse på høyskolenivå, fortrinnsvis innenfor helse-/sosialfag/psykiatri. Personlig egnethet og god forståelse for attføringsarbeid vil veie tungt.

Kunnskaper eller arbeidserfaring innenfor kvalitetssikring og HMS, vil være en fordel. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

For stillingen kreves politiattest. Prøvetid 2 måneder For nærmere opplysninger, ta kontakt med: Daglig leder Bente Ludvigsen tlf 91644946 eller tlf 94803393

Søknad med CV og 2 referanser sendes til: Steigen Vekst as, Furulund, 8283 Leinesfjord eller til post@steigenvekst.no

Søknadsfrist 29.08.2016

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettside levert av ibooking.no