Steigen Vekst AS
- Vi gir mennesker muligheter og skaper verdier i samfunnet.......

Steigen Vekst AS ble etablert i 1996 på Furulund og heleid av Steigen kommune. Steigen Vekst as er en bedrift som selger tjenester til Nav innenfor arbeidstrening og varige tilrettelagte arbeidsplasser. I tillegg til attføringstjenester, produserer vi- og selger tjenester i det ordinære markedet; drift av godkjent bilverksted, hjelpemiddelordning, vaktmesteroppdrag samt  skogsdrift og brenselproduksjon.

Nyheter

Søstre i vekst

Vår håndarbeidsavdeling Søstre i Vekst syr om og re- designer klær og duker etc.

Ny Forhandler

Steigen Vekst as har blitt forhandlere av Stiga agentur. Coop Steigen har sluttet som forhandlere og lagt ned sin avdeling her i Steigen. For nærmere informasjon - kontakt Arne Karlsen

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettside levert av ibooking.no